Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Rola i znaczenie 10 Przykazań

Biblia Jakuba Wujka - dekalog1. Dekalog określa najbardziej elementarne powinności wobec Boga i człowieka, obowiązujące wszystkich ludzi (5 Mjż 5,6-21; Kazn Sal. 12,13).
5 Moj 5:6-21 wuj
Ja Pan Bóg twój, którym cię wywiódł, z ziemie Egiptskiej, z domu niewolej.
Nie będziesz miał bogów cudzych przed oczyma memi.
Nie uczynisz sobie ryciny, ani podobieństwa wszystkich rzeczy, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał, ani służył.
Bom ja jest Pan Bóg twój, Bóg zawistny, oddający nieprawość ojców na syniech do trzeciego i czwartego pokolenia, tym którzy mię nienawidzą: A czyniący miłosierdzie na wiele tysięcy, miłującym mię i strzegącym przykazań moich.
Nie będziesz używał imienia Pana Boga twego na daremne: bo nie ujdzie karania, któryby na próżną rzecz wziął imię jego.
Zachowaj dzień Sobotny abyś ji święcił, jakoć przykazał Pan Bóg twój.
Sześć dni robić będziesz, i uczynisz wszystkie roboty twoje.
Siódmy dzień jest Sabbath, to jest, odpoczynienie Pana Boga twego.
Nie będziesz weń czynił żadnej roboty, ty, i syn twój, i córka, służebnik i służebnica, i wół, i osieł, i każde bydlę twoje, i gość, który jest między bramami twoimi: aby odpoczynął służebnik i służebnica twoja, jako i ty.
Pamiętaj, żeś i sam służył w Egiptcie, wywiódł cię ztamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i ramieniem wyciągnionem.
I przetożci przykazał, abyś zachował dzień Sobotni.
Czci ojca twego, i matkę, jakoć przykazał Pan Bóg twój, abyś żył przez długi czas, a żebyć się dobrze wiodło na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.
Nie będziesz zabijał: Ani będziesz cudzołożył: I kradzieży nie będziesz czynił.
Ani będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu fałszywego świadectwa.
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, nie domu, nie rolej, nie sługi, nie służebnice, nie wołu, nie osła, i wszystkich rzeczy, które jego są.
Kazn.Sal. 12:13 bp
Istotą wszystkiego, czegoś wysłuchał, jest, byś Boga się bał i przykazań Jego przestrzegał.
To jest obowiązek każdego człowieka.
2. Jest jakby „lustrem”, wskazując i określając grzech (Rz 3,20; 7,7).
Rz 3:20 bw
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
Rz 7:7 bw
Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!
a) Prawo Boże jest ważne i skuteczne w każdym czasie. Gdyby Prawo Dziesięciorga Przykazań nie obowiązywało, nie istniałby również grzech. Skoro mamy do czynienia z grzechem, jest oczywiste, że ważne jest Prawo – bo grzech jest naruszeniem Prawa. (1 Jana 3,4).
1J 3:4 kow
Każdy, kto popełnia grzech, przestępuje prawo.
Grzech jest przestąpieniem prawa.
3. Prawo Boże jest błogosławieństwem i radością człowieka wierzącego (Ps 19,8.9; 119,4-7.32.34.35.72.92.93).
Ps. 19:8-9 nbg-pl
Prawo WIEKUISTEGO jest doskonałe nawraca duszę; świadectwo BOGA jest wiarygodne uczy prostodusznego mądrości.
Rozkazy WIEKUISTEGO są proste rozweselają serce; przykazanie BOGA jest jasne oświeca oczy.
Ps. 119:4-7 pau
Ty dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie.
Oby moje drogi prowadziły do zachowywania Twoich ustaw! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę się wpatrywał we wszystkie Twe nakazy.
Sławić Ci będę, Panie, szczerym sercem, gdy się nauczę Twoich sprawiedliwych wyroków.
Ps. 119:32.34.35.72.92.93 bw
Biegnę drogą przykazań twoich, Bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Daj mi rozum, abym zachował zakon twój I przestrzegał go całym sercem! Prowadź mnie ścieżką przykazań twoich, Bo w niej mam upodobanie! Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, Niż tysiące sztuk złota i srebra. Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją, Zginąłbym w niedoli. Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.
4. Zakon Boży jest niezmienny (Ps 11,7.8), podobnie jak Bóg (Mal 3,6), Prawo jest wyrażeniem charakteru – Świętego, Doskonałego i Niezmiennego Boga (por. Hbr 13,8).
Ps. 11:7-8 bw
Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.
Mal 3:6 bw
Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.
Hbr 13:8 bt4
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
5. Posłuszeństwo przykazaniom Dekalogu jest jednym z pierwszych warunków zbawienia (Mt 19,17-19).
Mat 19:17-19 bw
A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg.
A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.
Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
6. Prawo Boże Dekalogu jest nierozdzielne – nie da się uszanować jednego z przykazań, zaś opuścić inne i w tym zadowolić Boga (Jak 2,10.11).
Jak 2:10-11 pau
Kto przyjmuje całe Prawo, a nie przestrzega tylko jednego przykazania, wykracza przeciwko wszystkim.
Ten bowiem, który powiedział: Nie dopuścisz się cudzołóstwa, powiedział także: Nie popełnisz morderstwa.
Chociaż nie cudzołożysz, ale zabiłeś kogoś, przekroczyłeś całe Prawo.
7. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie wierzących obowiązuje posłuszeństwo wszystkim przykazaniom Dekalogu (1 Jana 2,3-7);
1Jana 2:3-7 pau
Po tym rozpoznajemy, że Go znamy, jeżeli przestrzegamy Jego przykazań.
Kto mówi, że Go zna, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
Kto natomiast zachowuje Jego słowa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała – po tym rozpoznajemy, że jesteśmy w Nim.
Kto mówi, że trwa w Nim, powinien tak żyć, jak On żył.
Umiłowani, nie piszę wam o nowym przykazaniu, lecz o dawnym przykazaniu, które mieliście od początku.
Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście.
a) Ap. Paweł podkreślił ważność przestrzegania Przykazań Bożych (1 Kor 7,19);
1Kor. 7:19 bp
Zarówno obrzezanie jak i nieobrzezanie nie ma bowiem znaczenia, liczy się tylko przestrzeganie przykazań Bożych.
b) Jakub bronił całości Dekalogu (Jak 2,10.11);
Jak 2:10-11 bt4
Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.
Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa.
c) Księga Objawienia wśród trzech najważniejszych przymiotów ludu Bożego, wymienia przestrzeganie Bożych Przykazań (Obj 14,12);
Obj. 14:12 bt4
Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
d) Szatan walczył i walczy z tymi, którzy zachowują Boże Przykazania (Obj 12,17).
Obj. 12:17 pau
Wtedy smok rozgniewał się bardzo na kobietę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa – z tymi, którzy przestrzegają przykazań Boga i posiadają świadectwo Jezusa.